35355S samt 70355S
35355S, 70355S samt MK422814G
35355G, 70355G, Knäckt Mur Stor
35355S samt 70355S
P40x40x5G
P40x40x5G

Mosaiken Släta PlattorArtikelnr

Färg

P35X35X5G

NATURGRÅ

P35X35X5S

GRAFIT

Format

350X350X50

Kg/st

14

Vikt kg/kvm

112

Antal st/kvm

8

Antal kvm/pall

9,75

Antal st/pall

78

Vikt kg/pall

1092

Trafik

Personbil

Släta plattor

350x350x50 mm

En slät yta med fasning av kanter samt distanser.

Artikelnr

Färg

P40X40X5G

NATURGRÅ

P40X40X5S

GRAFIT

Format

400X400X50

Kg/st

17,9

Vikt kg/kvm

112

Antal st/kvm

6,25

Antal kvm/pall

10,56

Antal st/pall

66

Antal kg/pall

1182

Trafik

Cykel

Släta plattor

400x400x50 mm

En slät yta med fasning av kanter samt distanser.


Artikelnr

Färg

P35X35X7G

NATURGRÅ

P35X35X7S

GRAFIT

Format

350x350x70 mm

Vikt kg/st

19,60

Vikt kg/ kvm

157

Antal st/kvm

8

Antal kvm/pall

7.5

Antal st/pall

60

Antal kg/pall

1176

Trafik

Mindre lastbil

Släta Plattor

350x350x70 mm

En slät yta med fasning av kanter samt distanser.

Artikelnr

Färg

35355G

NATURGRÅ

35355S

GRAFIT

Format

350x350x50 mm

Vikt kg/st

14

Vikt kg/kvm

112

Antal st/kvm

8

Antal kvm/pall

9,75

Antal st/pall

78

Vikt kg/pall

1092

Trafik

Personbil

Plattor Slät liten fas

350x350x50 mm

En slät yta med liten fasning av kanter samt distanser.

35355S/ 35355G

Artikelnr

Färg

35357G

NATURGRÅ

35357S

GRAFIT

Format

350x350x70 mm

Vikt kg/st

19,6

Vikt kg/kvm

156,8

Antal st/kvm

8

Antal kvm/pall

7,5

Antal st/pall

60

Vikt kg/pall

1176

Trafik

Personbil

Plattor Slät liten fas

350x350x70 mm

En slät yta med liten fasning av kanter samt distanser.

35355S/ 35355G

Artikelnr

Färg

70355G

NATURGRÅ

70355S

GRAFIT

Format

700x350x50 mm

Vikt kg/st

28

Vikt kg/kvm

112

Antal st/kvm

4

Antal kvm/pall

7,35

Antal st/pall

30

Vikt kg/pall

840

Trafik

Cykel

Plattor Slät liten fas

700x350x50 mm

En slät yta med liten fasning av kanter samt distanser.

70355G/ 70355S

Artikelnr

Färg

70357G

NATURGRÅ

70357S

GRAFIT

Format

700x350x70 mm

Vikt kg/st

39,2

Vikt kg/kvm

156,8

Antal st/kvm

4

Antal kvm/pall

7,5

Antal st/pall

30

Vikt kg/pall

1176

Trafik

Personbil

Plattor Slät liten fas

700x350x70 mm

En slät yta med liten fasning av kanter samt distanser.

70355G/ 70355S

Artikelnr

Färg

P35X17.5X7G

NATURGRÅ

P35X17.5X7S

GRAFIT

Format mm

350x175x70

Vikt kg/st

9,8

Vikt kg/kvm

157

Antal st/kvm

16

Antal kvm/pall

7,5

Antal st/pall

120

Vikt kg/pall

1176

Trafik

Personbil

Artikelnr

Färg

P35X17.5X5G

NATURGRÅ

P35X17.5X5S

GRAFIT

Format

350x175x50

Vikt kg/st

7

Vikt kg/kvm

112

Antal st/kvm

16

Antal kvm/pall

9

Antal st/pall

144

Vikt kg/pall

1008

Trafik

Cykel

Halvplattor Slät liten fas

350x175x70 mm

En slät yta med liten fasning samt distanser

Halvplattor Slät liten fas

350x175x50 mm

En slät yta med liten fasning av kanter samt distanser

Med reservation för eventuella färgskillnader mellan bild och verklighet.