Mosaiken Marksten Struktur

21144G
TS21145TS
TS21145S samt Tumlade Knäckta Block
TS21145GS
TS21145GS
TS21145RS
TS21145GS med RJ Dynamatrix Flexibel Hårdfog Grå

Marksten Strukturfals

210x140x40 mm

En strukturerad yta med falsktumlade avfasningar av

kanter samt en slät yta.

Artikelnr

Färg

21144G

NATURGRÅ

21144S

GRAFIT

Format

210x140x40 mm

Vikt kg/st

2,65

Vikt kg/kvm

90

Antal st/kvm

34

Antal kvm/pall

13,25

Antal st/pall

450

Vikt kg/pall

1193

Trafik

Cykel

Artikelnr

Färg

S21145G

NATURGRÅ

S21145S

GRAFIT

Format

210x140x50 mm

Vikt kg/st

3,3

Vikt kg/kvm

112

Antal st/kvm

34

Antal kvm/pall

10,59

Antal st/pall

360

Vikt kg/pall

1188

Trafik

Personbil

Marksten Skarp Struktur

210x140x50 mm

En strukturerad yta med liten fasning av kanter

samt en slät yta.

S21145S/ S21145G

Artikelnr

Färg

TS21145G

NATURGRÅ

TS21145S

GRAFIT

TS21145TS

TERRAMIX

TS21145GS

GRÅMIX

TS21145RS

RÖDMIX

Vikt kg/st

3,3

Vikt kg/kvm

112

Antal st/kvm

34

Antal kvm/pall

10,59

Antal st/pall

360

Vikt kg/pall

1188

Trafik

Personbil

Tumlad Marksten Struktur

210x140x50 mm

En strukturerad yta med liten fasning av kanter

och en slät yta.

Tumlad Struktur

Artikelnr

Färg

TS21215G

NATURGRÅ

TS21215S

GRAFIT

TS21215GS

GRÅMIX

Format

210x210x50 mm

Vikt kg/st

4,95

Vikt kg/kvm

112

Antal st/kvm

22,7

Antal kvm/pall

10,59

Antal st/pall

240

Vikt kg/pall

1188

Trafik

Personbil

Tumlad Marksten Struktur

210x210x50 mm

En strukturerad yta med liten fasning av kanter

och en slät yta.


TS21215G7 TS21215S

Med reservation för eventuella färgskillnader mellan bild och verklighet.