Mosaiken Hedesunda AB- ett sammansatt team med många års erfarenhet

Mosaiken Hedesunda AB är tillverkare av plattor, marksten och murar och levererar dessa till återförsäljare runtom i Sverige.


Våra produkter tillverkas enbart av svenskt grus och sand som utvinns i närliggande områden. Fabriken har den senaste tekniken och miljömedvetenheten följer med, så tillfredsställande det går, som en röd tråd längs hela vägen från det lilla sandkornet till leverans ut till våra återförsäljare. Det material som blir över under produktionens gång återanvänds och överskottsvärmen från fabrikens anläggning likaså.


Målet med vår verksamhet är att, med våra produkter, bidra till att skapa estetiskt tilltalande, hållbara och funktionella utemiljöer i hela landet.  Detta gör vi genom att ha toppkvalitet på våra produkter, ha ett bra samarbete med våra återförsäljare och tillhandahålla rätt pris. Vi vill även fortsätta att vara en stark och stabil arbetsgivare på orten och bidra till bygdens välmående.

 

1956 startade Ture Walldén Hedesunda Mosaik och producerade då trädgårdsurnor i cement. Efter en lång resa utvecklades  Mosaiken Hedesunda AB som har funnits i dess nuvarande form sedan 2008.


1956-1974 Hedesunda Mosaik med ägare Ture Walldén.


1974-1995 Hedesunda Mosaik & Cementvaru AB. Barnen till Ture tog över verksamheten 1974 och ansvaret för driften och utvecklingen av Mosaiken. På 80-talet gjordes en omfattande investering i en utbyggnad samt en ny maskin som tillverkade frilagda plattor. Redan under början av 90-talet gjordes ytterligare en investering i en utbyggnad samt en maskin för tillverkning av släta plattor.


1995-2008 del av St:Eriks AB. 1995 köptes Hedesunda Mosaik & Cementvaru AB av St:Eriks, bara en kort tid senare flyttades verksamheten till Uppsala och Vara. Frank Walldén arbetade då som distriktsansvarig säljare för regionen Mellersta Sverige.


2008- till dags dato Mosaiken Hedesunda AB. Från och med 2008 är Mosaiken i Hedesunda ännu en gång familjeägt av Frank Walldén, Erik Walldén & Peter Fyhr. Avsikten var att åter starta upp en ny fabrik för markstensprodukter i Hedesunda. Projektering av fabriken gjordes under åren 2008-2011 där vi bland annat beslutade att istället förlägga den nya fabriken till det mer strategiskt viktiga industriområdet i direkt anslutning till Rv 56.


Hösten 2011 breddades ägarbilden med ytterligare ett par investerare och nybyggnationen av fabriken gjordes, fabriken sattes i drift under 2012. Numer är fabriken driftsatt och vi levererar plattor, marksten och murar till olika återförsäljare runtom i landet.


Våren 2016 anställdes ytterligare personal och numer arbetar totalt ca 15 personer inom både administration och tillverkning.